Teljes HPV terápia csomag garancia feltételek


hatályos: 2022.06.13-tól

A  Femcare Miniklinika (továbbiakban “Szolgáltató”) pozitív HPV vizsgálati eredmény esetén 3 alkalmas lézerterápiás méhnyak kezelést és az aktuálisan legtöbb HPV vírustörzset tartalmazó HPV vakcinával (jelenleg Gardasil9) védőoltási sor felvételét javasolja. A lézerterápiás kezelések és a védőoltások díjai a femcare.hu/arak oldalon találhatók amely mindenkor hatályos díjszabásnak tekintendő.

Szolgáltatónál Teljes HPV terápia csomag igénybevételekor (amelynek előfeltétele pozitív HPV PCR szűrővizsgálat (továbbiakban “diagnosztikus szűrővizsgálat”) az alábbiakban meghatározott korlátozott garanciát (jótállást) biztosítja.

Kérjük figyelmesen olvassa el a garancia feltételeit. A garancia nem törvényen vagy más jogszabályon alapul, azt Szolgáltató önkéntesen biztosítja ügyfeleinek. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a garancia nyújtását előzetes értesítés mellett bizonyos esetekben egyedi elbírálás alapján megtagadja.

A lézerterápiás kezeléseket havonként egy alkalommal kell végezni előre egyeztetett időpontban. A harmadik lézerterápiás kezelési alkalom során, valamint hat hónappal az utolsó lézerterápiás kezelési alkalom után kontroll HPV PCR szűrővizsgálat javasolt. Amennyiben Szolgáltatónál három lézerterápiás kezelési alkalmon havonta egy alkalommal részt vesz és a HPV védőoltási sort Szolgáltatónál felveszi, a harmadik lézerterápiás kezelés alkalmával Szolgáltató térítésmentesen biztosítja a HPV PCR szűrővizsgálatot valamint vállalja, hogy amennyiben a diagnosztikus szűrővizsgálat eredményének megfelelő vírustörzs(ek) vonatkozásában a hat hónapos kontroll alkalmával végzett HPV PCR szűrővizsgálat eredménye pozitív, úgy a további lézerterápiás alkalmakat és kontroll HPV PCR vizsgálatokat mindaddig térítésmentesen biztosítja, amíg HPV PCR vizsgálat eredménye a diagnosztikus vizsgálatkor pozitív törzsek tekintetében a lézerterápiás kezelések után első alkalommal negatív lesz. A(z első) három lézerterápiás kezelési alkalmat hat hónappal követő HPV PCR vizsgálat pozitív eredménye esetén a további lézerterápiás kezelési alkalmak száma és gyakoriságának szükségessége egyedileg, szakorvosi mérlegelést követően kerül megállapításra. A lézerterápiás kezelési alkalmak a tudomány jelenlegi állása szerint korlátlan számban ismételhetők megfelelő időközönként.

A garancia kizárólag abban az esetben érvényes, ha a lézerterápiás alkalmakon havonta megjelenik, a kezelést elvégzik és a teljes oltási sort az előírt időközönként Szolgáltatónál felveszi. A garancia kizárólag a Szolgáltatónál igénybe vett diagnosztikus szűrővizsgálat eredményének megfelelő vírustörzsekre vonatkozik. A garancia nem vonatkozik arra az esetre, ha a hat hónapos kontroll HPV PCR vizsgálat alkalmával a diagnosztikus szűrővizsgálat eredményéhez képest eltérő vírustörzsek tekintetében készül pozitív eredmény. A garancia nem terjed ki arra az esetre, ha a hat hónapos kontroll HPV PCR vizsgálat nem Szolgáltatónál készül. A garancia időbeli hatálya a pozitív diagnosztikus szűrővizsgálatot követő első negatív vizsgálati eredményig tart.

 Amennyiben a lézerterápiás alkalmak bármelyikét több mint egy alkalommal lemondja vagy átütemezést (időpont módosítást) kér, a garancia érvényét veszti. A lézerterápiás alkalmak bármelyikén előzetes értesítés nélküli meg nem jelenés a garancia elvesztését jelenti. A Szolgáltatónál megkezdett lézerterápia közben vagy az utolsó lézerterápiás alkalmat követő 6 hónapos kontroll HPV PCR vizsgálat előtt más szolgáltatónál igénybe vett nőgyógyászati HPV lézerterápia vagy a méhnyakon végzett műtét vagy más beavatkozás a garancia elvesztésével jár.

A garancia keretében a vizsgálati eredményeket és a kezelési folyamat során készülő szakorvosi feljegyzéseket Szolgáltató anonim módon, azonosításra nem alkalmas adatok felhasználásával kutatási és fejlesztési célokra felhasználja. A kutatás célja a HPV vírusfertőzés lézerterápiás kezelései hatékonyságának felmérése, a terápia továbbfejlesztése és hatékonyságának növelése. Az adatok aggregált (összesített) módon kerülnek felhasználásra és 25 éves (kötelező és biztonságos) tárolási időn túl törlésre kerülnek.

Szolgáltató fenntartja a jogot a garancia feltételeinek egyoldalú módosítására. A módosítással érintett garancia feltételeket és hatályát a femcare.hu oldalon előzetesen közzéteszi. Egy lézerterápiás HPV kezelési sorozat megkezdésekor a csomag megrendelésének időpontjában hatályos garancia feltételek vonatkoznak a kezelési sorozat teljes időtartamára.